Informacja katastralna powiatu mikołowskiego
Pomoc      Strona powiatu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa GUGiK 05.2021
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Ortofotomapa 03-2017
Ortofotomapa 04-2012
Ortofotomapa 04-2010
Ortofotomapa 03-2009
Ortofotomapa 2003/2004
Ortofotomapa 1996
OpenStreetMap >opis<
Numeryczny Model Terenu >opis<
Granice Administracyjne
Nazwy Geograficzne
Działki Ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Budynki
Budynki
Adresy
Mapa zasadnicza
Sytuacja
Rzeźba
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
Projekty ZUD >opis<
Drogi
Nazwy
Nr ewidencyjne
Drogi krajowe  
Drogi wojewódzkie  
Drogi powiatowe  
Drogi gminne  
Drogi pozostałe  
Kolej
Dane Geodezyjne
Osnowa geodezyjna-pozioma  
Osnowa geodezyjna-wysokościowa  
Sekcje mapy zasadniczej układ 2000(6)  
Sekcje mapy zasadnicze układ 1965(5)  
Tereny zamknięte
Numery ewdencyjne budynków
Hydrografia
SIP
Bezpieczeństwo
Policja    <Lista>
Straż Pożarna    <Lista>
Pogotowie Ratunkowe    <Lista>
Straż Miejska    <Lista>
Zarządzanie Kryzysowe    <Lista>
Edukacja
Przedszkola    <Lista>
Żłobki    <Lista>
Szkoły Podstawowe    <Lista>
Szkoły specjalne    <Lista>
Szkoły średnie    <Lista>
Oświata Inne    <Lista>
Instytucje
Administracja    <Lista>
Urzędy Pocztowe    <Lista>
Pozostałe instytucje    <Lista>
Jednostki komualne    <Lista>
Komunikacja
Przystanki autobusowe  
Dworce kolejowe    <Lista>
Przystanki kolejowe    <Lista>
Kultura
Domy kultury    <Lista>
Biblioteki    <Lista>
Muzea    <Lista>
Redakcje gazet    <Lista>
Ochrona zdrowia
Placówki ochrony zdrowia    <Lista>
Apteki    <Lista>
Gabinety stomatologiczne    <Lista>
Sport
Boiska    <Lista>
Hale sportowe    <Lista>
Hale widowiskowo sportowe    <Lista>
Baseny    <Lista>
Kręgle    <Lista>
Zespoły obiektów sportowych    <Lista>
Turystyka
Baza noclegowa    <Lista>
Szlak architektury drewnianej    <Lista>
Szlak zabytków techniki    <Lista>
Ogrody botaniczne    <Lista>
Wapienniki    <Lista>
Schrony bojowe    <Lista>
Trasy Rowerowe  <Lista>
Trasa brązowa  
Trasa czerwona  
Trasa niebieska  
Trasa zielona  
Trasa żółta  
Trasy pozostałe  
Komisje wyborcze    <Lista>
Zabytki Mikołowa    <Lista>
Osuwiska i Tereny Zagrożone>opis<
Mapa glebowo-rolnicza
Własność gruntów
Grunty Skarbu Państwa
Grunty Gminy
Grunty prywatne
Grunty pozostałe
Mienie komunalne gm.Orzesze
GUS
Rejony Statystyczne
Obwody Spisowe
Użytki budowlane
Działki >500m2 z B < 300m2

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg