Informacja katastralna powiatu mikołowskiego
Pomoc      Strona powiatu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa 03-2017
Ortofotomapa 04-2012
Ortofotomapa 04-2010
Ortofotomapa 03-2009
Ortofotomapa 2003/2004
OpenStreetMap >opis<
Numeryczny Model Terenu >opis<
Granice Administracyjne
Nazwy Geograficzne
Działki Ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Budynki
Budynki
Adresy
Mapa zasadnicza
Sytuacja
Sieci gazowe
Sieci wodociągowe
Sieci kanalizacyjne
Sieci energetyczne
Sieci ciepłownicze
Sieci niezidentyfikowane
Sieci inne
Sieci benzynowe
Sieci telekomunikacyjne
Pozostałe budowle
Projekty ZUD >opis<
Drogi
Nazwy
Nr ewidencyjne
Drogi krajowe  
Drogi wojewódzkie  
Drogi powiatowe  
Drogi gminne  
Drogi pozostałe  
Kolej
Dane Geodezyjne
Osnowa geodezyjna- pozioma  
Osnowa geodezyjna-wysokościowa  
Sekcje mapy zasadniczej układ 2000(6)  
Sekcje mapy zasadnicze układ 1965(5)  
Tereny zamknięte
Numery ewdencyjne budynków
Hydrografia
Osuwiska i Tereny Zagrożone >opis<
Obszary Zagrożone osuwiskami  
Osuwiska  
Mapa glebowo-rolnicza
Struktura Własności >opis<
Mienie komunalne gm.Orzesze
GUS
Rejony Statystyczne
Obwody Spisowe
Instytucje
Policja    <Lista>
Straż Pożarna    <Lista>
Pogotowie Ratunkowe    <Lista>
Straż Miejska    <Lista>
Zarządzanie Kryzysowe    <Lista>
Urzędy  
Urzędy Pocztowe  
Ośrodki Zdrowia  
Szpitale  
Apteki  
Przedszkola    <Lista>
Żłobki    <Lista>
Szkoły Podstawowe    <Lista>
Szkoły specjalne    <Lista>
Szkoły średnie    <Lista>
Oświata Inne    <Lista>
Biblioteki  
Sport i Rekreacja  
Turystyka
Baza noclegowa  
Szlak architektury drewnianej  
Szlak zabytków techniki  
Zabytki Mikołowa  
Ogrody botaniczne  
Wapienniki  
Schrony bojowe  
Trasy Rowerowe
Trasa brązowa  
Trasa czerwona  
Trasa niebieska  
Trasa zielona  
Trasa żółta  
Trasy pozostałe  
Opis
Własność gruntów
Grunty Skarbu Państwa
Grunty Gminy
Grunty prywatne
Grunty pozostałe

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg